Samen sta je sterk(er)

Dat samenwerken sterker maakt is een vanzelfsprekendheid bij het CDS. Al jaren vindt het CDS samenwerkingen met uiteenlopende organisaties bij haar activiteiten. Deze activiteiten ontplooien zich vaak in kleine projecten als bijeenkomsten en vergaderingen en ontwikkelen zich vervolgens tot omvangrijke projecten zoals het MMM-festijn (Midzomer Multiculturele Muziek Festijn). Bij al deze projecten is het enthousiasme van de onderlinge samenwerking ongekend groot. Dit is mede dankzij de onvoorwaardelijke bijdrage van alle vrijwilligers.

Daarin ziet het CDS de onbaatzuchtige belangen en het verlangen van de mens om samen te zijn én samen te doen. De kracht van Samen wordt zichtbaar in die vrijwillige bijdrage en juist dat wil het CDS actief ondersteunen.

Samenwerkingen

Het CDS werkt nauw samen met diverse ondernemingen, (beleids)organisaties en stichtingen.

Hieronder zijn een aantal samenwerkingen uitgelicht.

Vrouwen voor Elkaar

De Stichting Vrouwen voor Elkaar

De Stichting Vrouwen voor Elkaar is een multiculturele groep vrouwen die al bestaat sinds 1994. Vrouwen uit allerlei culturen komen wekelijks bij elkaar voor verschillende activiteiten en wisselen ervaringen en gebruiken uit. Op dit moment(september 2020) staan er 54 deelneemsters geregistreerd. Gemiddeld komen er rond de 30-35 vrouwen op een bijeenkomst. De activiteiten variëren van het geven van informatie over allerlei onderwerpen waar je in de Nederlandse samenleving te maken krijgt, dansen, samen (gezond) eten, creatief zijn, enz. Vrouwen voor Elkaar wordt gerund door vrijwilligers, zonder professionele ondersteuning.

Vrouwen voor Elkaar wil vooral vrouwen bereiken die uit zichzelf niet zo gemakkelijk uit hun huis komen en hen stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving. Met name via mond-tot-mondreclame komen er steeds weer nieuwe vrouwen binnen de groep. Vrouwen van de groep nemen dan bijv. hun buurvrouw mee of een vriendin. Regelmatig worden ook vrouwen doorverwezen door Deventer Werktalent, Sociale Teams, Vluchtelingenwerk, e.d.
Soms komen nieuwe deelneemsters ook naar aanleiding van publiciteit rond de groep.

De vrouwen worden opgenomen in de groep en ontwikkelen na een tijdje meer zelfvertrouwen en ondernemen ook meer activiteiten.

De groep staat open voor alle vrouwen. Uitwisseling van ervaringen en begrip krijgen voor elkaar is belangrijk. De vrouwen gaan heel vertrouwelijk met elkaar om in een gezellige en open sfeer.

Er komen vrouwen uit o.a. Indonesië, Somalië, Thailand, Cambodja, Iran, Irak, Turkije, Syrië, Hongkong, Bosnië, Venezuela en Nederland natuurlijk. De vrouwen leren veel van elkaars culturen en de allochtone vrouwen leren door de bijeenkomsten steeds beter Nederlands spreken.

Er zijn samenwerkingsverbanden met allerlei organisaties in Deventer, o.a.: Centrum voor Diversiteit en Samenleving, Artius/Humanitas, St. Masohi, Werktalent, Sociale Teams, Deventer Dag van de Vrede en meer.

Facebook

Vrouwen voor Elkaar

De Stichting Vrouwen voor Elkaar

De Stichting Vrouwen voor Elkaar is een multiculturele groep vrouwen die al bestaat sinds 1994. Vrouwen uit allerlei culturen komen wekelijks bij elkaar voor verschillende activiteiten en wisselen ervaringen en gebruiken uit. Op dit moment(september 2020) staan er 54 deelneemsters geregistreerd. Gemiddeld komen er rond de 30-35 vrouwen op een bijeenkomst. De activiteiten variëren van het geven van informatie over allerlei onderwerpen waar je in de Nederlandse samenleving te maken krijgt, dansen, samen (gezond) eten, creatief zijn, enz. Vrouwen voor Elkaar wordt gerund door vrijwilligers, zonder professionele ondersteuning.

Vrouwen voor Elkaar wil vooral vrouwen bereiken die uit zichzelf niet zo gemakkelijk uit hun huis komen en hen stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving. Met name via mond-tot-mondreclame komen er steeds weer nieuwe vrouwen binnen de groep. Vrouwen van de groep nemen dan bijv. hun buurvrouw mee of een vriendin. Regelmatig worden ook vrouwen doorverwezen door Deventer Werktalent, Sociale Teams, Vluchtelingenwerk, e.d.
Soms komen nieuwe deelneemsters ook naar aanleiding van publiciteit rond de groep.

De vrouwen worden opgenomen in de groep en ontwikkelen na een tijdje meer zelfvertrouwen en ondernemen ook meer activiteiten.

De groep staat open voor alle vrouwen. Uitwisseling van ervaringen en begrip krijgen voor elkaar is belangrijk. De vrouwen gaan heel vertrouwelijk met elkaar om in een gezellige en open sfeer.

Er komen vrouwen uit o.a. Indonesië, Somalië, Thailand, Cambodja, Iran, Irak, Turkije, Syrië, Hongkong, Bosnië, Venezuela en Nederland natuurlijk. De vrouwen leren veel van elkaars culturen en de allochtone vrouwen leren door de bijeenkomsten steeds beter Nederlands spreken.

Er zijn samenwerkingsverbanden met allerlei organisaties in Deventer, o.a.: Centrum voor Diversiteit en Samenleving, Artius/Humanitas, St. Masohi, Werktalent, Sociale Teams, Deventer Dag van de Vrede en meer.

Facebook

De Stichting Muziekkoepel Nering Bögel

De Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen is een Algemeen Nut Beogende Instantie. De muziekkoepel is door de stichting zelf gebouwd aan de hand van oude gegevens. Het is een gastvrij ‘Open Podium’ waar muzikanten en performers graag optreden.

Zij organiseert van mei t/m september wekelijkse zondagmiddagconcerten voor publiek van alle leeftijden en deze zijn altijd gratis toegankelijk. De muziek die gespeeld wordt omvat alle mogelijke genres en wordt live gespeeld.

Ook organiseert de stichting enkele festivals of werkt hieraan mee met andere organisaties. De koepel kan ook worden gehuurd voor privé party’s.
De stichting bestaat uit enkel vrijwilligers.

Voor meer informatie www.muziekkoepelneringbogel.nl of Facebook

De Stichting Muziekkoepel Nering Bögel

De Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen is een Algemeen Nut Beogende Instantie. De muziekkoepel is door de stichting zelf gebouwd aan de hand van oude gegevens. Het is een gastvrij ‘Open Podium’ waar muzikanten en performers graag optreden.

Zij organiseert van mei t/m september wekelijkse zondagmiddagconcerten voor publiek van alle leeftijden en deze zijn altijd gratis toegankelijk. De muziek die gespeeld wordt omvat alle mogelijke genres en wordt live gespeeld.

Ook organiseert de stichting enkele festivals of werkt hieraan mee met andere organisaties. De koepel kan ook worden gehuurd voor privé party’s.
De stichting bestaat uit enkel vrijwilligers.

Voor meer informatie www.muziekkoepelneringbogel.nl of Facebook

COC Deventer

COC Deventer en omstreken komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s).

Als vereniging organiseren wij activiteiten voor LHBTI’ers en over LHBTI onderwerpen, ook vaak bedoeld voor mensen die niet tot onze doelgroep behoren.

cocdeventer.nl

Stichting Masohi

Stichting Masohi

Sinds de huisvesting van Molukse gezinnen, afkomstig van verscheidene kampen en woonoorden in 1961 in het Oranjekwartier, werd 10 jaren later Stichting Masohi in 1971 opgericht.
Stichting Masohi behartigde toen de belangen van de Molukse gemeenschap met rijkssubsidie en daarna met gemeentelijke subsidie. In 1983 kwam een nieuw stichtingsgebouw tot stand, dat tot nu toe gevestigd is aan de Koningin Julianastraat 89 en de eigendomsstatus heeft.

Activiteiten

Stichting Masohi is het hart van de wijk Oranjekwartier. Er zijn allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren en ouderen. Culturele evenementen, workshops, bijeenkomsten, informatie- en thematische dagen, benefietconcerten, muziek- en zangavonden, line-dance, feestjes, partijtjes, burendagen, bingo-activiteiten en kerstmarkten zijn georganiseerd.

Met de activiteiten wordt gestreefd naar betrokkenheid van belangstellenden van de totale multi-culturele samenleving.

Het belangrijkste doel voor Stichting Masohi is het uiten van Molukse en andere CULTUUR-aspecten. Daarom is samenwerking met andere groepen belangrijk vanwege de diversiteit van mensen en culturen en helemaal niet gefocust te zijn op religie of politiek.

Stichting Masohi werkt samen met verscheidene instanties, zoals het CDS en Vrouwen voor Elkaar, Don Bosco, WijDeventer en de gemeente Deventer.

Facebook

Humanitas Deventer

Humanitas wil haar bewoners een levendige en rijke leefomgeving bieden. We zijn meer dan een woon- en zorgcentrum en zetten doorlopend in op een huis dat een afspiegeling van de samenleving is.

Familie, buurtbewoners, vrijwilligers en woonstudenten leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

www.humanitasdeventer.nl

De Bibliotheek Deventer

De Bibliotheek Deventer is de marktplaats voor kennis, informatie en inspiratie voor Deventer. In al onze vestigingen maken wij ons sterk om inwoners van Deventer, van jong tot oud, te stimuleren om te lezen, te leren en zich op allerlei manier te ontwikkelen.

Wij geloven dat kennis, informatie en inspiratie voor iedereen toegankelijk moet zijn en in vrijheid kan worden gedeeld. Wij willen een plek zijn waar je kennis kan halen en brengen en waar je anderen ontmoet.

Voor, door en met de inwoners van de gemeente Deventer maken wij van de Bibliotheek Deventer een omgeving, waar je kennis kan halen en brengen, waar je kan ontspannen, onze (erfgoed)collecties kan raadplegen van zowel de openbare bibliotheek als de Athenaeumbibliotheek en waar je anderen ontmoet.

www.bibliotheekdeventer.nl

Anadolunun Sesi

Anadolunun Sesi

Anadolunun Sesi wil aan jongeren de mogelijkheid bieden kennis te maken met de Turkse volksmuziek en volksdans d.m.v. het leren bespelen van originele Turkse muziekinstrumenten en leren dansen van volksdansen uit verschillende delen van Turkije.

Ook tracht zij uitleg te geven over het ontstaan, de herkomst en de betekenis van de volksmuziek en -dans en ook van de kleding. Op die manier wil zij mensen die onbekend zijn met de Turkse cultuur, de kans geven kennis te maken met een stukje van deze cultuur. Daarnaast tracht zij d.m.v. diverse activiteiten contacten te onderhouden met de Turkse bevolking in Deventer e.o.

De muziek- en dansgroep treedt regelmatig op tijdens sociale culturele manifestaties en andere gelegenheden.

Anadolunun Sesi staat open voor alle jongeren, ongeacht sekse, nationaliteit, ras en/of etnische afkomst.

Anadolunun Sesi is te vinden op adres:
Leeuwenkuil

Keizerstraat 70 te Deventer
Contactpersoon K. Yavuz
06 10 41 19 74

Etty Hillesum Lyceum

Onze scholengemeenschap is vernoemd naar Etty Hillesum een jonge vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog dappere persoonlijke keuzes maakte.

Etty Hillesum zette zich in voor anderen, in het volle vertrouwen dat de toekomst er beter uitziet als je jezelf daarvoor inspant. Door die visie en houding laten wij ons inspireren. In ons onderwijs zijn ‘vertrouwen, moed en verantwoordelijkheid’ belangrijke waarden. We laten dit doorklinken in de lessen en keuzes die we maken.

“Je moet meer leren vertrouwen op je eigen ervaringen en waarnemingen en intuïtie en niet denken, dat je àlles uit de boeken moet halen.” Etty Hillesum

www.ettyhillesumlyceum.nl

Ook samenwerken met stichting CDS en jouw organisatie ook hier presenteren?

Heb je interesse in een samenwerking met het CDS en wil jij jouw logo en korte introductie van jouw organisatie ook op onze website? Neem dan contact op met het CDS.

neem contact op