Visie en Missie

Visie

Het CDS bouwt met haar activiteiten mee aan een samenleving waarbinnen iedereen welkom en gelijkwaardig is en waar vanuit vertrouwen met elkaar wordt samengeleefd, ongeacht leeftijd, gender of culturele achtergrond. In deze samenleving is diversiteit een kracht en behandelt iedereen elkaar met wederzijds respect met behoud van de eigen identiteit als individu, groep of cultuur.

Het CDS staat voor een samenleving waarin burgers en organisaties actief met elkaar samenwerken om dit ideaal te bereiken. Mensen en organisaties bewegen dynamisch mee met de steeds veranderende omstandigheden in de samenleving. Het CDS gelooft in de visie van een wereld waarin een individu of groep in een veilige leefomgeving en vanuit eigen kracht tot persoonlijke groei komt en constructief vanuit verbinding participeert in de samenleving.

De kernwaarden van het CDS zijn: Respect, Ontmoeting, Verbinding, Samenwerking en Continuïteit.

Missie

Stichting het Centrum voor Diversiteit en Samenleving (CDS) is een bruggenbouwer tussen culturen en groepen binnen onze samenleving door de sociale verbinding te versterken.

Het CDS heeft daarnaast als missie om burgers en beleid met elkaar te verbinden. Vooral de moeilijk bereikbare westerse en niet westerse groeperingen die te maken hebben met onderwijsachterstand, passief burgerschap, armoede en sociale uitsluiting aan de ene kant en beleidsmakers en bestuurders aan de andere kant. Het werkterrein van CDS bevindt zich tussen burger en beleid en heeft daarin een signalerende en adviserende rol.

Binnen het CDS worden projecten ontwikkeld die bijdragen aan de actieve deelname van burgers in de samenleving. Daarmee brengt het CDS structurele ontwikkelingen op gang. Daarnaast biedt het CDS ondersteuning op het gebied van diversiteit, interculturalisatie, participatie, integratie, dialoog, ontmoeting & emancipatie. Het CDS werkt daarin samen met diverse organisaties in het sociale domein.