Het CDS staat midden in de samenleving en stelt zich open voor de problemen/signalen die eruit naar voren komen. Op grond daarvan heeft het CDS besloten om in 2021 vier themabijeenkomsten te organiseren:

  • Armoede in Deventer
  • Interreligieuze en culturele dialoog in Deventer
  • Discriminatie in de sport
  • Eenzaamheid in Deventer

Hiervoor worden in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Deventer werkgroepen gevormd die datum, plaats en inhoud van de themabijeenkomsten zullen vaststellen.
Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.